Konijnenziekte - VHD

In dit artikel een minder gezellig onderwerp dat hoort bij het houden van konijnen, de konijnenziekte VHD. VHD staat voor Viral Heamorrhagic Disease, ook wel Viraal Heamorrhagisch Syndroom op zijn Nederlands genoemd, andere afkortingen die gebruikt worden voor de konijnenziekte VHD zijn VHS of RHD. De konijnenziekte VHD is meestal dodelijk voor konijnen, ongeveer 1 op de 4 konijnen die lijdt aan de ziekte VHD overleeft het, deze zijn meteen levenslang immuun voor deze konijnenziekte.

Wat is VHD?

Zoals hierboven al werd beschreven is VHD een ernstige en besmettelijke konijnenziekte, vaak met dodelijke afloop voor het konijn. De ziekte wordt net zoals de konijnenziekte myxomatose verspreidt door een virus. De konijnenziekte VHD is voor het eerst in China waargenomen, waar het in 1984 opdook, later is het virus overgewaaid naar Europa. VHD wordt overgedragen en verspreid door bijvoorbeeld mest, besmette dieren of materialen (zoals vers gesneden gras).

Symptomen van VHD

Vooral konijnen die ouder zijn dan 10 weken worden getroffen door de konijnenziekte VHD, hierbij zijn jonge vroedsters (vrouwtjes konijn) het meest gevoelig. De tijd tussen de besmetting met VHD en de eerste verschijnselen bedraagt één tot drie dagen. De konijnenziekte VHD is in drie vormen te onderscheiden.

1. Zeer snel verlopende vorm 
Bij deze vorm van de konijnenziekte VHD is er sprake van een plotselinge dood

2.Snel verlopende vorm 
Bij deze vorm van de konijnenziekte VHD is het konijn depressief, eet het niet meer, krijgt het benauwd, krijgt koorts (40 tot 41,5 graden Celsius) en gaat soms schreeuwen of knarsen met de tanden. Vaak zie je in het laatste stadium een schuimige, bloederige, neusuitvloeiing gevolgd met de dood.

3.Milde vorm
Bij deze vorm van de konijnenziekte VHD is zeldzaam. Herstel hiervan houdt in dat het konijn levenslang immuun is voor de ziekte.

VHD voorkomen

Door een goede hygiëne en quarantaine van nieuw aangekochte konijnen kan verspreiding voorkomen worden. Daarnaast dient het konijn eens per jaar ingeënt te worden voor VHD. De dierenarts zal het konijn inenten met het vaccinatiemiddel Cunical. Dit middel geeft al vanaf 7 dagen een goede bescherming tegen VHD. De vaccinatie Cunical kan vanaf 8 weken worden toegediend bij een konijn.

Geen opmerkingen: